Viktigt inför städdagen!

Obligatorisk närvaro, minst en per hushåll.

Under städdagen mellan kl 10.00 – 13.00 skall parkeringsdäcket vara tomt på bilar för att möjliggöra städning.

Container kommer att finnas. Den är avsedd för det trädgårdsavfall vi samlar ihop från våra gemensamma ytor.

Efter städdagens slut är det tillåtet att i mån av plats kasta eget trädgårdsavfall i containern. Containern får ej överlastas! Om vi kastar annat än trädgårdsavfall åker vi på straffavgift som drabbar hela föreningens ekonomi, så tänk på vad du kastar!

Det ska finnas läsk och kaffe till deltagarna.

Mer info om städområden och vilket område just du ska städa på iförsta hand får du på städdagen!


Hjärtligt välkomna!

Rävholmens Styrelse

Medlemmarna i Rävholmens samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

Datum:                      Onsdagen, den 24 april 2019 

Tidpunkt:                  Kl. 19:00

Plats:                         Scandic Skärholmen

                                   Oxholmsgränd  2, Skärholmen

Du som har synpunkter på verksamheten i föreningen

                 KOM TILL ÅRSMÖTET!

Det är på årsmötet föreningens verksamhet beslutas w

Samling: Övre parkeringen Kl 10 – 13
Medtag: Sopborste, spade, sekatör, kratta, häcksax, etc

Viktigt inför städdagen!

  • Obligatorisk närvaro, minst en per hushåll.
  • Under städdagen mellan kl 10.00 – 13.00 skall parkeringsdäcket vara tomt på bilar för att möjliggöra städning.
  • Container kommer att finnas. Den är avsedd för det trädgårdsavfall vi samlar ihop från våra gemensamma ytor.
  • Efter städdagens slut är det tillåtet att i mån av plats kasta eget trädgårdsavfall i containern. Containern får ej överlastas! Om vi kastar annat än trädgårdsavfall åker vi på straffavgift som drabbar hela föreningens ekonomi, så tänk på vad du kastar!
  • Efter städningen serveras det enligt traditionen korv och läsk/öl till de som deltagit.
  • Mer info om städområden och vilket område just du ska städa på i första hand får du på städdagen!

 

Hjärtligt välkomna!

Rävholmens Styrelse

Pen-Tec Nordic AB/NBT AB kommer utföra täthetstest av både garaget och parkeringen.

OBS!!! Det är viktigt att ALLA fordon och tillhörigheter av värde är borta från arbetsplatsen under testet. Företaget kommer att behöva båda parkeringsytorna under ett dygn.

Pen-Tec Nordic AB/NBT AB tar ej ansvar för skador på fordon alternativt tillhörigheter som finns beläget på/i parkeringsgaraget.

Nu på måndag den 12 juni startar NBT AB med renovering av övre parkeringsdäck. De kommer att arbeta mellan klockan 07:00 till 18:00. Parkeringsdäcket ska vara tomt från bilar i en vecka.

Från söndag den 11 juni vid klockan 17:00 fäller vi ner bommen och låser så att ingen bil ska köras in/ut från parkeringsdäcket. Om det finns bilar kvar kommer de att flyttas med hjälp av bärgningsbil. Faktura skickas till berörd bilägare.

I början trodde vi att bilarna kunde parkeras i garaget men det finns en risk att billacken kan skadas på grund av tryckprov på plattan. Ni får gärna parkera bilen i garaget men varken föreningen eller NBT ansvarar om billacken skadas.

Styrelsen kommer att markera upp tillfälliga parkeringsplatser under kommande helg.

Med vänliga hälsningar Styrelsen


Rävinfo nr 5 – Vi vill meddela samtliga som parkerar på den övre parkeringen att det snart kommer ett företag som ska reparera parkeringsdäckets platta. Parkeringsdäcket ska vara tomt från bilar dagen innan arbetet påbörjas. De medlemmar som inte flyttar sina bilar kommer faktureras för bilbärgning. Fakturan skickas till berörd medlem/bilägare.

Bra färg till fasaden – Färgguiden 2017

Bra färg till fasaden – Färgguiden 2017
Av Annika Lindblad -8 maj, 2017

Få färger håller måttet! Satsa på en bra färg till fasaden och slipp merkostnader.

Att måla om fasaden är något som de flesta villa- och fritidshusägare förr eller senare står inför. Med rätt färg undviker du ett misslyckat projekt med merkostnader som följd. Villaliv har pratat med färgforskaren bakom testet och ger dig goda råd på vägen.

I 17 år har försäkringsbolaget Folksam testat träpanelfärg. I senaste testet som redovisades 2015 var resultatet sämre än någonsin. Bara 4 av 45 färger fick godkänt både på funktion och miljö.

Fler än hälften av färgerna hade så mycket mögelpåväxt, krackelering eller avflagning att man helt avråder från köp.

– Få saker engagerar villaägare så som fasadfärg och vi möter många besvikna kunder. När vi vet att det finns tillförlitliga sätt att producera bra färg som håller standarden är det här ett oroväckande resultat, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på Folksam.

Arbetet är den stora kostnaden

Bristen hos de färger som inte får godkänt handlar främst om mögel- och algpåväxt på panelen, vilket på sikt kan innebära att den måste bytas ut.

– Har man väl fått mögel är det svårt att bli av med det. Att tvätta fasaden har inte någon långvarig effekt och enda sättet kan vara att måla om, säger Stefan Hjort, färgforskare och projektledare för Folksams färgtest.

När man målar om huset är det ofta arbetet och inte färgen som är den stora kostnaden. Måste man då måla om redan efter ett par år blir det väldigt dyrt i längden.

– En mögelpåväxt från en dålig färg ersätter inte villaförsäkringen, och det är väldigt sällan man lyckas få färgtillverkaren att stå för kostnaden, säger Karin Stenmar.

2015 publicerade Folksam sitt senaste färgtest och då klassades dessa 4 färger som Bra Val

  • Beckers Akrylatfärg Max
  • Beckers Perfekt Akrylatfärg
  • Falu Vapen Fasadfärg
  • Alcro Bestå Täckfärg

källa:

Bra färg till fasaden – Färgguiden 2017