På årsmötet den 4:e April 2013 så presenterades en verksamhetsplan och det är dags att följa upp den och redovisa vad som har hänt.

Så här stod det i protokollet:

I dagordningen upptagna ärenden avsåg dels undercentralen, dels verksamhetsplan.

Undercentralen har behandlats ovan under punkt 8. När det gäller verksamhetsplanen informerades om de större arbeten – förutom undercentralen – som ligger framför oss:

  •  rörförbindelserna i mark mellan resp. kvarter
  • behov fortsatt undersökning av avloppsystemet på samfälld mark samt erforderliga åtgärder
  • asfaltering punktvis – i första hand där det finns svackor
  • åtgärder p.g.a. sprickbildning i övre garagets tak
  • kontroll av nedre garagetakens skick och behov av ev. åtgärder

Inför nästa årsmöte så bör vi se över om denna lista skall kompletteras och eller förändras, vad tycker ni skall läggas till?

Lägg gärna kommentarer och diskussioner i forumet:

http://www.ravholmen.se/forums/topic/verksamhetsplan/

Fortum kommer hit den 4 november för att gå en genomgång hur det fungerar och finjustera värmesystemet.  Systemet justeras efter utetemperaturen och börvärdet ska skilja så lite som möjligt – nu behöver vi kontrollera om det med verkligheten och justera om det inte stämmer.

Vi har även möjlighet att göra manuella justering om det visar sig att temperatursinställning inte fungerar.

Jag skulle uppskatta att ni kan kommentera angående värmen i huset. Efter fjärrvärmecentralens byte har vi haft bra värme i husen under perioden januari-september och det behovs göra ytterligare en justering för oktober-december och era åsikter hjälper för att hitta en rätt kurva för justering. Beskriv gärna flera olika tillfällen, notera utetemperatur och hur det är inne i huset.

 

Använd gärna forumet för att samla kommentarer och diskussioner:

http://www.ravholmen.se/forums/topic/varmesystem/

 

Med vänlig hälsning

Jose

 

VV-GT1_2015-11-01