Om samfälligheten

Rävholmens samfällighet består av 53 fastigheter med adresser Lammholmsbacken 110 – 214.

Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen om förvaltning av samfälligheter. Samfälligheten ansvarar för förvaltningen av garage, parkeringsplatser, gångvägar, va-ledningar m m.

Ansvar för förvaltningen har styrelsen som väljs av årsstämman som hålls under april månad. Styrelsen skall enligt styrelsens stadgar bestå av minst 5 ledamöter och 3 supplenater. Årsstamman skall utöver styrelseledamöter utse två revisorer och två revisorssuppleanter.

 

Denna hemsida är till för alla som bor i och är medlemmar i Rävholmens samfällighetsförening.

 

Vad finns på webbsidorna idag?
Under rubriken Styrelse hittar du namnen på alla i styrelsen. Under rubriken Protokoll kommer årsmötesprotokollen finnas och även verksamhetsberättelsen som delats på årsmötet att finnas i forumet. Under Aktuellt kommer vi att lägga ut aktuella datum för årsmöte, vår- och höststädning.

 

Synpunkter på innehållet mailas till webmaster@ravholmen.se

Lämna ett svar