Grannsamverkan

Skärmavbild 2015-08-30 kl. 19.26.13

 

Skärmavbild 2015-08-30 kl. 19.49.51

Alla medlemmar kan registrera sig och läsa/diskutera rapporterna från Polisen i forumet.

http://www.ravholmen.se/forums/forum/grannsamverkan/

 

Merparten av alla inbrott begås av organiserade ligor, och de låter sig varken stoppas av godkända lås, säkerhetsdörrar, gallergrindar eller larm. Egentligen finns det bara en metod som verkligen gör skillnad och det är Grannsamverkan.

Inbrott begås av olika typer av tjuvar. Tillfällighetstjuvar och tjuvar som gör inbrott för att finansiera sitt missbruk arbetar ofta på egen hand. De organiserade ligorna arbetar däremot i grupp, ofta fyra till fem personer, vilket gör att de kan bryta sig in både snabbt och effektivt. För dem tar ett inbrott bara cirka tio minuter.

De organiserade ligorna, det vill säga ”proffsen”, rycker på axlarna åt såväl säkerhetsdörrar som gallergrindar. Men det finns något som får dem att tveka: uppmärksamma grannar. Därför bör du och dina grannar samverka mot brott genom att engagera er i Grannsamverkan.

https://hemmet.trygghansa.se/inbrott/engagera-dig-grannsamverkan/

Grannsamverkan måste ”synas”

Att sätta upp skyltar med Grannsamverkan i området har liten effekt om det inte ”syns” att det finns grannsamverkan i området.

– Exempel på hur det kan ”synas” kan vara att man meddelar grannarna när man reser bort några dagar, att posten inte blir liggande och att bilen och cyklar är låsta på garageuppfarten, säger Rolf Söderberg.

Grannsamverkan organiseras av de boende tillsammans med Polisen. Grannsamverkan fungerar för alla boendeformer, det vill säga även i flerfamiljshus. Metoden bygger på att grannarna är observanta på vad som händer i området. Man meddelar till exempel varandra när man åker bort, så att grannarna kan vara extra observanta. Forskning av Brå (Brottsförebyggande rådet) visar att brottsligheten i ett område med Grannsamverkan sjunker med upp till 25 procent.

– När Grannsamverkan väl kickat igång är det den avgjort bästa preventiva åtgärden mot inbrott, säger Christer Karlsson, förbundsordförande för KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället), som i sitt tidigare liv begick cirka 5 000 inbrott.

Enligt kommissarie Rolf Söderberg från Polisen i Västmanland, finns det två saker som är avgörande för att Grannsamverkan ska fungera.

– För det första bör det finnas en god relation mellan grannarna. Om jag har en god relation med mina grannar, kommer de sannolikt att reagera och agera på sådant som är onormalt vid min lägenhet eller mitt hus. För det andra måste man bedriva Grannsamverkan långsiktigt och enligt metoden, säger Rolf Söderberg.

Minimikrav för Grannsamverkan

  • Meddela dina grannar och/eller kontaktombud om du är bortrest mer än några dagar – det gör att uppmärksamheten ökar runt ditt hem.
  • Vara förtrogen med de tips om hur du förebygger brott och skyddar ditt hem som du hittar under avsnittet Skydda dig mot brott. Att åtgärda svagheter i ditt hem gör skillnad och försvårar för tjuven.
  • Förvara värdehandlingar och värdesaker på ett betryggande sätt. Ju mer värden du har desto mer intressant blir det att bryta sig in.
  • Vara allmänt vaksam om onormala händelser inträffar och kontakta polisen på 114 14 om du upptäcker något som verkar misstänkt. Vid lämplig tidpunkt bör du också informera kontaktombudet. Uppmärksamhet som märks är avskräckande för tjuven.

Rekommendationer

  • Upprätta en inventarielista och/eller fotografera/filma bostaden och dina värdesaker. Förvara materialet i bankfack eller i stöldskyddsregister. Läs mer om Inventarielista här
  • Märk stöldbegärlig egendom antingen via produkter som finns att köpa på marknaden eller via märkutrustning som kan lånas av polisen (i vissa fall även från fastighetsbolag eller bostadsrättsförening).

 

Läs mer på http://samverkanmotbrott.se