Sophantering

 

Huhållssopor, glas och tidningar

Vi har gemensam sophantering av hushållssopor både vid den nedre och den övre infarten till området. På parkeringsdäcket vid den övre infarten finns även återvinning av glas & tidningar.

Kontakta Rävholmens styrelse för frågor kring sophanteringen.

 

Grovavfall, elektronik, trädgårdsavfall m.m.

På återvinningscentralen kan du lämna grovavfall, elektronik, vitvaror och farligt avfall. Närmast är Sätra Återvinningscentral, Strömsätravägen 8, 127 35 Skärholmen.

Lämna ett svar