Nu är våren på gång och det är dags att sopa grus i området, snart kommer det ske. Inför det, ta chansen att sopa ut gruset som ligger i häckarna, på gräset och uppfarterna.

Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller? I KTHs studie har de intervjuat användare av solceller, men också ägare till hus lämpliga för solceller som ännu inte skaffat solceller. De fann då ett antal tydliga hinder för att skaffa solceller. Några av dessa har de adresserat i dessa fyra filmer.

https://www.greenleap.kth.se/projekt/solceller/solceller-intro-1.573682

Läs mer om projektet i slutrapporten (pdf 563 kB) .

 

Även om priset på solceller har gått ner kraftigt är det fortfarande många som tycker att de kostar för mycket. Detta framkom även i våra intervjuer – men kostar det verkligen så mycket? I intervjuerna visade det sig att många respondenter upplevde att investeringskostnaden för solceller var för hög, speciellt i relation till hur lång tid de såg att det skulle ta att tjäna in denna. För många var 10 år en brytpunkt, och argument runt hur länge de tänkt bo kvar i huset användes för att förklara varför de inte var intresserade av att investera i solceller.

Läs mer om filmen här

I denna film berättar vi hur du kan använda elnätet som ditt batteri för att kunna använda din solel även på natten och under vintern.

Läs mer om filmen här

I den här filmen visar vi hur du som vill skaffa solceller kan slippa krångel.

Läs mer om filmen här

I den här filmen visar vi hur solceller skulle kunna spridas ännu snabbare, om man bara fick sätta upp solcellerna där man ville.

Läs mer om filmen här

 

Motioner till föreningsstämma 2017!

Medlemmarna i Rävholmens samfällighetsförening påminns härmed om att lämna in sina motioner senast sista Januari 2017 – för att de skall hinna behandlas av styrelsen inför årsmötet 2017.

Du som har synpunkter på verksamheten i föreningen – motionera!

Det är på årsmötet föreningens verksamhet beslutas.

polisen-grannsamverkan-skarholmen

Under perioden har 50 fullbordade inbrott anmälts i Skärholmens Lokalpolis-område, det vill säga 22 i juli och 27 i augusti, samt ett som målsägaren inte vet om det skedde i juli eller augusti.

När och hur?

40 inbrott begicks på en vardag och 10 begicks under en helg. Den vanligaste tiden på dagen för inbrotten är eftermiddag även om det sker inbrott under alla timmar inom vanlig kontorstid. Endast två av inbrotten kan konstateras ha skett nattetid. Elva inbrott har ett möjligt tidsspann som löper över mer än ett dygn, varför man inte kan avgöra vilken tid de begåtts.

Gods

Den typ av gods som är mest åtråvärt är fortfarande kontanter, guld, värde-handlingar (t.ex. pass) och personlig elektronik.

Kontakt till Polisen:
Pågående brott/ förberedelse till brott: 112
Anmälan/tips: 114 14 / registrator.stockholm@polisen.se

 

Läs mer i Polisens rapport:    grannsamverkan-augusti-16

varkolla_villan_kontrollera

Snön har smält, fåglarna kvittrar och solen värmer. Men hur mår ditt hus efter vintern? Dags att göra en hälsokoll. Vår expert Peter Bratt guidar till hur du steg för steg kan kontrollera ditt hus efter vintern.

Husets klimatskal som tak och ytterväggar inklusive fönster är viktiga att hålla i god kondition, här ska det vara tätt. Annars kommer fukt in och orsakar skador, säger Peter Bratt, byggskadespecialist på Länsförsäkringar.

– Oavsett om du bor i ett gammalt eller nyare hus bör du alltid vara observant på mögellukt eller synliga tecken på fukt/mögelskador, fläckar eller färgförändringar, säger han.

Peter Bratts checklista efter vintern:

Vinden:

  • Besikta yttertakets insida för att se om det finns tecken på läckage, rötskadade delar.

Fönstren:

  • Det är främst de yttre delarna som behöver regelbunden tillsyn och omvårdnad.

Skorstenen:

  • Kontrollera skorstenen varje år, gärna nu på våren.
  • Kontrollera även plåten mellan tak och skorsten.

Källaren:

  • Om dräneringen är äldre än 25 år, titta efter fuktutslag på ytterväggarnas insida.

Tak och fasad:

  • Ta en titt på hängrännor och stuprör – om de är trasiga kan de orsaka fuktskador på fasaden.
  • Titta efter trasig takpapp – kontrollera hur underlaget ser ut, och om pappen har spruckit.

 

Källa:

http://www.viivilla.se/gor-det-sjalv/varkolla-villan/

I mars månad har 20 inbrott eller inbrottsförsök anmälts i Skärholmens Lokal-polisområde.

Varning för bildelsstölder!
I kringliggande områden sker ett stort antal stölder av bildelar. Framförallt är det nyare BMW där främst rattar och navigatorer stjäls. Ett mindre antal Mercedes, Volvo, Saab och Nissan har också drabbats. Teorin är att delarna skickas utomlands där det är brist på delar till krockade bilar. Ser du något misstänkt? Ring 112!

Tyck till
För att rapportera problem med klotter, trasiga gatlyktor, skrotbilar, brunnslock mm i ert område kan ni anmäla detta till Stockholms Stads felanmälan. Enklast gör du det genom appen ”Tyck Till” i din smarta telefon, via telefon 08-651 00 00 eller www.stockholm.se/felanmalan

Kontakt till Polisen:
Pågående brott/ förberedelse till brott: 112
Anmälan/tips: 114 14 / registrator.stockholm@polisen.se
Övrigt: kommunpolis-lpo-skarholmen.region-stockholm@polisen.se

Läs mer Grannsamverkans Aprilutskick 2016