Vi kan informera om att det inte är tillåtet att bygga på eller göra åtgärder på de ytor som är samfällighetens. Samfälligheten tvingas agera när det görs intrång på den mark som vi gemensamt förvaltar. 

Vi uppmanar också att inte bygga på egen mark så att grannar blir irriterade. Kontrollera också med Stadsbyggnadskontoret om det Ni planerar göra på egen mark kräver bygglov eller bygganmälan.

Vi ser då och då rejäla råttor i området. Om Du tror eller vet att det finns råttor i eller kring fastigheten; kontakta Ditt försäkringsbolag. Ofta ingår ”råttbekämpning” i hemförsäkringen.